Επιλέξτε Επιλέξτε

Υπέρυθροι Προβολείς

ML-IR60 Προβολέας 30 IR LEDS - 12V (Υπέρυθρος) Για Νυχτερινή Λήψη Απόσταση 60 μέτρα | DBM Electronics - 18%
Προβολέας 30  IR LEDS (Υπέρυθρος) για νυχτερινή λήψη απόσταση  6 0  μέτρα.
51.90 63.00
ML-IR8012V Προβολέας 126 IR LEDS - 12V (Υπέρυθρος) Για Νυχτερινή Λήψη Απόσταση 80 Μέτρα | DBM Electronics - 23%
Προβολέας  126 IR LEDS (Υπέρυθρος) για νυχτερινή λήψη απόσταση 80 μέτρα.
62.00 80.00
ML-IR110 Προβολέας 126 IR LEDS - 12V (Υπέρυθρος) Για Νυχτερινή Λήψη Απόσταση 110 μέτρα | DBM Electronics - 16%
Προβολέας  126  IR LEDS (Υπέρυθρος) για νυχτερινή λήψη απόσταση   110  μέτρα.
99.00 118.00