Επιλέξτε Επιλέξτε

Ηχοστήλες Εγκαταστάσεων

L-Frank PAH930 Ηχοστήλη Αλουμινίου Εσωτερικού Χώρου Με Μετασχηματιστή Ισχύος 30Watt RMS (Τεμάχιο) | DBM Electronics - 15%
Ηχοστήλη αλουμινίου εσωτερικού χώρου ισχύος  30 Watts RMS  με 3 μεγάφωνα 4" και Δυνατότητα Λειτουργίας Σε   εκατοβολτική  συνδεσμολογία…
55.90 66.00
L-Frank PAH950 Ηχοστήλη Αλουμινίου Εσωτερικού Χώρου Με Μετασχηματιστή 100V Ισχύος 50Watt RMS (Τεμάχιο) | DBM Electronics - 17%
Ηχοστήλη αλουμινίου εσωτερικού χώρου ισχύος  50 Watts RMS  με 5 μεγάφωνα  4"   και δυνατότητα λειτουργίας σε εκατοβολτική   (100 V)  συνδεσμολογία.
74.00 89.00
Ηχοστήλη Αλουμινίου Εσωτερικού / Εξωτερικού Χώρου ITC T-704A, Ισχύος 40Watt RMS /100V (Τεμάχιο) | DBM Electronics - 13%
Ηχοστήλη αλουμινίου εσωτερικού χώρου ισχύος 40 Watts RMS με 8 μεγάφωνα 2,5" και λειτουργία εκατοβολτικής συνδεσμολογίας ιδανική για εξωτερική τοποθέτηση ( IP66 )…
95.00 109.00
L-Frank PAH940 Ηχοστήλη Αλουμινίου Εσωτερικού Χώρου Με Μετασχηματιστή Ισχύος 40Watt RMS (Ζεύγος) | DBM Electronics - 10%
Ηχοστήλη αλουμινίου εσωτερικού χώρου ισχύος  40 Watts RMS  με 4 μεγάφωνα 4" και δυνατότητα λειτουργίας σε εκατοβολτική (100 V )  συνδεσμολογία.
128.00 141.50