Συστήματα Αναγγελιών P.A.

Τα Συστήματα Αναγγελιών P.A. (Public Address) χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους. Όπου δηλαδή απαιτείτε η ακρόαση ενός εκφωνητή ή μουσικής μέσο πολλών μεγαφώνων, ή για την ηχητική κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.
Συστήματα τέτοιου τύπου συναντάμε σε γήπεδα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών, εγκαταστάσεις δημόσιων χώρων κ.α.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.