Επιλέξτε Επιλέξτε

TV / Δορυφορικά

Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 1.5m,  VLSP 40000W 1.50 | DBM Electronics
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 1.5m , Ιδανικό Για την Σύνδεση Της Κεραίας Με την Τηλεόραση.
0.80
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 3.0m,  VLSP 40000W 3.00 | DBM Electronics
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 3.0m , Ιδανικό Για την Σύνδεση Της Κεραίας Με την Τηλεόραση.
1.20
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 1.5m,  VLSP 41000W 1.50 | DBM Electronics
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 1.5m ,  Κατάλληλο για την Σύνδεση Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών σε Δορυφορικό Δέκτη ή Τηλεόραση. 
1.40
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 5.0m,  VLSP 40000W 5.00 | DBM Electronics
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 5.0m , Ιδανικό Για την Σύνδεση Της Κεραίας Με την Τηλεόραση.
2.10
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 3.0m,  VLSP 41000W 3.00 | DBM Electronics
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 3.0m ,  Κατάλληλο για την Σύνδεση Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών σε Δορυφορικό Δέκτη ή Τηλεόραση. 
2.50
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 10.0m,  VLSP 40000W 10.00 | DBM Electronics
Καλώδιο RF Αρσενικό Σε RF θηλυκό Μήκους 10.0m , Ιδανικό Για την Σύνδεση Της Κεραίας Με την Τηλεόραση.
3.10
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 5.0m,  VLSP 41000W 5.00 | DBM Electronics
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 5.0m ,  Κατάλληλο για την Σύνδεση Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών σε Δορυφορικό Δέκτη ή Τηλεόραση. 
3.50
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 10.0m,  VLSP 41000W 10.00 | DBM Electronics
Καλώδιο F Αρσενικό Σε F Αρσενικό Μήκους 10.0m ,  Κατάλληλο για την Σύνδεση Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών σε Δορυφορικό Δέκτη ή Τηλεόραση. 
3.50