Επιλέξτε Επιλέξτε

Εικόνας

Καλώδιο BNC Αρσενικό Σε BNC Αρσενικό Μήκους 2.00m, VLVP 01000 | DBM Electronics
Καλώδιο BNC Αρσενικό Σε BNC Αρσενικό Μήκους 2.00 Μέτρα
1.70
Διακλαδωτής Scart Χωρίς Διακόπτες Τριών Συσκευών Σε Μία Είσοδο Scart, SCART 57 | DBM Electronics - 14%
Διακλαδωτής Scart Χωρίς Διακόπτες, Για Την Σύνδεση Έως Τριών Συσκευών Σε Μία Είσοδο Scart.
1.90 2.20
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0, Μήκους 1m. VGVP 34000 B1.00 | DBM Electronics - 10%
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό 1 Μέτρο , Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0 είναι συμβατό με όλα τα προηγούμενα πρότυπα HDMI, δηλαδή 1.4, 1.3 
2.60 2.90
Διακλαδωτής Scart Χωρίς Διακόπτες Πέντε Συσκευών Σε Μία Είσοδο Scart, SCART 58 | DBM Electronics - 10%
Διακλαδωτής Scart Χωρίς Διακόπτες, Για Την Σύνδεση Έως Πέντε Συσκευών Σε Μία Είσοδο Scart.
2.80 3.10
Καλώδιο SCART Σε 3 x RCA Με Διακόπτη In/Out, Μήκους 2 Μέτρα. VLVP 31130 B2.00 | DBM Electronics - 20%
Καλώδιο Scart 21p σε 3 x RCA (1 Video + 2 Audio) και με διακόπτη In/Out. Μήκος 2m.
2.80 3.50
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 1,5 Μέτρο. VLVP 31000 B1.50 | DBM Electronics - 19%
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 1,5m.
3.50 4.30
Καλώδιο BNC Αρσενικό Σε BNC Αρσενικό Μήκους 5.00m, VLVP 01000 | DBM Electronics
Καλώδιο BNC Αρσενικό Σε BNC Αρσενικό Μήκους 5.00 Μέτρα
4.50
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0, Μήκους 2m. VGVP 34000 B2.00 | DBM Electronics - 10%
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό 2 Μέτρα , Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0 είναι συμβατό με όλα τα προηγούμενα πρότυπα HDMI, δηλαδή 1.4, 1.3 
5.20 5.80
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 5 Μέτρων | DBM Electronics - 17%
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 5m.
6.50 7.80
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0, Μήκους 3m. VGVP 34000 B3.00 | DBM Electronics - 9%
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό 3 Μέτρα , Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0 είναι συμβατό με όλα τα προηγούμενα πρότυπα HDMI, δηλαδή 1.4, 1.3 
6.90 7.60
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0, Μήκους 5m. VGVP 34000 B5.00 | DBM Electronics - 24%
Καλώδιο HDMI Αρσενικό - Αρσενικό 5 Μέτρα , Υποστηρίζει το νέο πρότυπο HDMI 2.0 είναι συμβατό με όλα τα προηγούμενα πρότυπα HDMI, δηλαδή 1.4, 1.3 
7.10 9.40
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 10 Μέτρων | DBM Electronics - 17%
Καλώδιο SCART Σε SCART Για Την Σύνδεση Διαφόρων Συσκευών Στην TV, Μήκους 10m.
12.00 14.40