Επιλέξτε Επιλέξτε

ETHERNET

Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 0.5m, VLCP 85000E 0.50 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 0.5m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας.
1.00
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 1.0m, VLCP 85000E 1.00 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 1.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας.
1.30
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 3.0m, VLCP 85000E 3.00 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 3.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας.
1.80
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 5.0m, VLCP 85000E 5.00 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 5.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας.
2.00
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 10.0m, VLCP 85000E 10.00 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 10.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας.
3.90
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 20.0m, UTP-0008_20 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους  20.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας
6.50
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους 20.0m, UTP-0008_30 | DBM Electronics
Καλώδιο δικτύου UTP cat5e RJ45 Αρσενικό Σε RJ45 Αρσενικό Μήκους  30.0m . Ιδανικό Για την Σύνδεση Του Υπολογιστή ή Του Καταγραφικού Με Του Router Σας
8.50