Φίλτρα Αναζήτησης

Τιμή
 –  €
  • €0.1
  • €0.5
Κατασκευαστής

Συναγερμών

BATT CABLES ALARM-004 Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 4 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 22%
Εξαιρετικής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο μεγάλης αγωγιμότητας κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού.  Υψηλής αντοχής καλώδιο που διαθέτει 4 αγωγούς διατομής 0.22mm και το χρώμα του καλωδίου είναι λευκό.
0.18 0.23
BATT CABLES ALARM-006 Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 6 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 21%
Εξαιρετικής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο μεγάλης αγωγιμότητας κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Υψηλής αντοχής καλώδιο που διαθέτει 6 αγωγούς διατομής 0.22mm και το χρώμα του καλωδίου είναι λευκό.
0.22 0.28
BATT CABLES ALARM-008 Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 8 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 18%
Εξαιρετικής ποιότητας  επισσικατερωμένο καλώδιο μεγάλης αγωγιμότητας κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Υψηλής αντοχής καλώδιο που διαθέτει 8 αγωγούς διατομής 0.22mm και το χρώμα του καλωδίου είναι λευκό.
0.27 0.33
OEM MS-8ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 8 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 23%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει   8 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.31 0.40
OEM MS-12ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 12 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 20%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει   12 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.48 0.60