Επιλέξτε Φίλτρα

Τιμή
Μάρκες

Συναγερμών

OEM MS-4ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 4 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 17%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει 4 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.15 0.18
OEM MS-6ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 6 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 31%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει 6 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.20 0.29
OEM MS-8ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 8 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 25%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει   8 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.30 0.40
OEM MS-12ALARM Επικασσιτερωμένο Καλώδιο Συναγερμού 12 Αγωγών x 0.22mm, Χρώμα Λευκό (Τιμή Ανά Μέτρο) | DBM Electronics - 11%
Πολύ καλής ποιότητας επισσικατερωμένο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε συστήματα συναγερμού. Διαθέτει   12 αγωγούς διατομής 0.22mm. Χρώμα καλωδίου λευκό.
0.39 0.44
SA 2x0.22mm/saf Καλώδιο Συναγερμού | DBM Electronics - 25%
Καλώδιο Συναγερμού Σε Καρούλι 100Μ. Με διατομή 2 x 0.22mm
14.50 19.30
SA 4x0.22mm/saf Καλώδιο Συναγερμού | DBM Electronics - 25%
Καλώδιο Συναγερμού Σε Καρούλι 100Μ. Με διατομή 4x0.22mm
19.50 26.00
SA 6x0.22mm Καλώδιο Συναγερμού | DBM Electronics - 25%
Καλώδιο Συναγερμού Σε Καρούλι 100Μ. Με διατομή 6x0.22mm
21.50 28.80