Επιλέξτε Επιλέξτε

Πυκνωτές Αυτοκινήτου

Ο πυκνωτής είναι ένα απόθεμα ενέργειας που μπορεί να απελευθερώσει γρήγορα όση ενέργεια χρειάζεται ο ενισχυτής. Έτσι ο ενισχυτής αποδίδει αρκετή δύναμη όταν τη χρειάζεται περισσότερο και ο ήχος δεν παραμορφώνεται.

155.00 136.00
MTX
ΜΤΧ StreetWires Πυκνωτής χωρητικότητας 1 Farad με ενσωματωμένο ψηφιακό βολτόμετρο για τον πλήρη έλεγχο της τάσης. Με διανομέα 4 καλωδίων διατομής 21mm2 (4 Gauge).
1 εως 3 ημέρες
+