Επιλέξτε Επιλέξτε

Πυκνωτές Αυτοκινήτου

Ο πυκνωτής είναι ένα απόθεμα ενέργειας που μπορεί να απελευθερώσει γρήγορα όση ενέργεια χρειάζεται ο ενισχυτής. Έτσι ο ενισχυτής αποδίδει αρκετή δύναμη όταν τη χρειάζεται περισσότερο και ο ήχος δεν παραμορφώνεται.

MTX StreetWires ZNXC1F Πυκνωτής Χωρητικότητας 1 Farad Με Ψηφιακό Βολτόμετρο | DBM Electronics - 12%
ΜΤΧ StreetWires Πυκνωτής χωρητικότητας 1 Farad με ενσωματωμένο ψηφιακό βολτόμετρο για τον πλήρη έλεγχο της τάσης. Με διανομέα 4 καλωδίων διατομής 21mm 2 (4 Gauge) .
136.00 155.00