Επιλέξτε Επιλέξτε

Splitter-Διακλαδωτήρες

Διαχωριστής επίγειων και δορυφορικών καναλιών Mistral Split TV - Sat | DBM Electronics - 20%
Διαχωριστής των επίγειων και δορυφορικών καναλιών που μεταφέρονται μέσω του ίδιου καλωδίου ...
3.20 4.00
Διακλαδωτήρας πλακέτας με ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων 2 εξόδων Mistral Div 2 | DBM Electronics - 20%
Ιδανικός για την τροφοδοσία 2 διαφορετικών γραμμών τηλεόρασης χρησιμοποιόντας μία γραμμή εισόδου...
5.20 6.50
Διακλαδωτήρας πλακέτας με ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων 4 εξόδων Mistral Div 4 | DBM Electronics - 20%
Ιδανικός για την τροφοδοσία 4 διαφορετικών γραμμών τηλεόρασης χρησιμοποιόντας μία γραμμή εισόδου...
7.55 9.40
Διακλαδωτήρας θωρακισμένου τύπου βυσμάτων F 2 εξόδων Mistral DIV 2 F | DBM Electronics - 20%
Διακλαδωτήρας θωρακισμένου τύπου βυσμάτων F 2 εξόδων με τάση διέλευση τάσης...
9.20 11.50
Διακλαδωτήρας θωρακισμένου τύπου με βύσματα F 4 εξόδων Mistral Div 4 F | DBM Electronics - 20%
Διακλαδωτήρας θωρακισμένου τύπου με βύσματα F 4 εξόδων με τάση διέλευση τάσης...
12.10 15.10