Επιλέξτε Επιλέξτε

Διακλαδωτές / Φίλτρα

Επίχρυσος Συνδετήρας Για Σύνδεση Μεγαφώνων 2 Ζεύγων, OEM XA-1120 | DBM Electronics - 20%
Συνδετήρας Για την Εύκολη Σύνδεση και Αποσύνδεση 2 Ζευγών Μεγαφώνων π.χ. Μίας Εταζέρας ή Ενός Subwoofer.
6.80 8.50
Μετατροπέας Ηχητικών Σημάτων Εξόδου Σε Προενίσχυση Hi - Low Convert, CAR-AX03 | DBM Electronics - 21%
Μετατροπέας ηχητικών σημάτων από υψηλά σε χαμηλά.
7.20 9.10
Διανομέας Καλωδίων Τροφοδοσίας 1:4 Είσοδος 1x4 Gauge -  Έξοδος 4x8 Gauge, OEM XA-1448 | DBM Electronics - 10%
Διανομέας Ρεύματος - Γείωσης 1:4, με είσοδο 1 x 4 Gauge και έξοδο 4 x 8 Gauge
9.00 10.00
Διανομέας Καλωδίων Τροφοδοσίας 1:5 Είσοδοι 1x0 Gauge, 1x2Gauge, 4x4 Gauge. OEM XA-737 | DBM Electronics - 12%
Διανομέας Καλωδίων Τροφοδοσίας. Με αυτό το διανομέα Μπορείτε Μα Διακλαδώσετε τα καλώδια σας Έχοντας Τις Εξής Εισόδους: 1x 0 Gauge (50mm), 1x 2 Gauge (35mm), 4x 4 Gauge (20mm)
11.00 12.50
Διανομέας Καλωδίων Τροφοδοσίας 1:2 Είσοδος 3x2 Gauge, OEM XA-B01 | DBM Electronics - 12%
Πολύ καλής ποιότητας διανομέας, με είσοδο 1 καλώδιο διαμέτρου 2 Gauge και Δύο Εξόδους διαμέτρου 2 Gauge.
11.00 12.50
Διανομέας Για Καλώδια Τροφοδοσίας 2:4 Με Εισόδους 2x2Gauge & Εξόδους 4x4Gauge, OEM XA-1449 | DBM Electronics - 20%
Διανομέας Για Την Διακλάδωση Καλωδίων Τροφοδοσίας. Είσοδος 2x2Gauge - Έξοδος 4x4Gauge
11.20 14.00