Επιλέξτε Επιλέξτε

Πυκνωτές Αυτοκινήτου

Πυκνωτής Ρεύματος Dragster DP 702 Χωρητικότητας 1 Farad, Με Ψηφιακό Display. | DBM Electronics - 13%
Dragster DP 702 Πυκνωτής  1 Farad  για την ασφαλή λειτουργία των Ρευμάτων του ηχοσυστήματος σας.
70.00 80.00
MTX STREETWIRES ZNXC1F Πυκνωτής Χωρητικότητας 1 Farad Με Ψηφιακό Βολτόμετρο | DBM Electronics - 12%
ΜΤΧ StreetWires Πυκνωτής χωρητικότητας 1 Farad με ενσωματωμένο ψηφιακό βολτόμετρο για τον πλήρη έλεγχο της τάσης. Με διανομέα 4 καλωδίων διατομής 21mm 2 (4 Gauge) .
136.00 155.00