Επιλέξτε Επιλέξτε

Πυκνωτές Αυτοκινήτου

Πυκνωτής Ρεύματος Dragster DP 702 Χωρητικότητας 1 Farad, Με Ψηφιακό Display. | DBM Electronics - 13%
Dragster DP 702 Πυκνωτής  1 Farad  για την ασφαλή λειτουργία των Ρευμάτων του ηχοσυστήματος σας.
70.00 80.00
Πυκνωτής Ρεύματος Dragster DP 703 Χωρητικότητας 2 Farad, Με Ψηφιακό Display. | DBM Electronics - 10%
Dragster DP 703 Πυκνωτής 2 Farad για την ασφαλή λειτουργία των Ρευμάτων του ηχοσυστήματος σας.
90.00 100.00